Arcona dør-/trappegrind

Lages etter mål og tilpasses døråpningen eller trappeløpet den skal stå i.

Høyde, låsløsning, plexiglass, sprinkler og farge velges individuelt i hver enkelt sak.